Welkom bij ANDORA HOME LONDON Limited (“ANDORA HOME LONDON”, “wij”, “onze” of “ons”) website (site). De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden beschrijven hoe wij zaken doen via de website, ze kunnen worden gewijzigd en u dient bij elk bezoek aan deze website te controleren op dergelijke wijzigingen.

Algemene Informatie Deze website is eigendom van ANDORA HOME LONDON Limited (“ANDORA HOME LONDON”, “wij”, “onze” of “ons”). De afbeeldingen op de site worden te goeder trouw verstrekt en zijn een eerlijke weergave van de te koop aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de verschijning en/of kleuren van de getoonde producten exact overeenkomen met de verschijning en/of kleuren van de fysieke producten. Alle maten en afmetingen zijn bij benadering, maar we proberen ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Product, Betaling en Prijs De beschreven en te koop aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Alle prijzen vermeld in GBP (£) zijn inclusief btw. Alle voorraden en prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid; items die aan de winkelwagen zijn toegevoegd, kunnen veranderen terwijl u doorgaat naar de kassa, dus controleer uw bestelling voordat u de betaling indient. De totale prijs die moet worden betaald voor de goederen en de levering wordt getoond wanneer u uw bestelling plaatst. ANDORA HOME LONDON is gerechtigd om aanpassingen aan de prijs aan te brengen vanwege een fout of weglating, zelfs als de bestelling is bevestigd. ANDORA HOME LONDON zal u op de hoogte stellen van de juiste prijs en u de mogelijkheid bieden om het artikel of de bestelling te annuleren. Als ANDORA HOME LONDON niet in staat is om een deel of het geheel van uw bestelling te leveren vanwege onbeschikbare voorraad, zullen we uw betaling voor de niet-geleverde items terugbetalen. ANDORA HOME LONDON is niet verplicht om enige aanvullende compensatie in welke vorm dan ook aan te bieden voor eventueel geleden teleurstelling.

Betaling We accepteren betalingen met credit-/debitcards: Visa Debit, Visa, Mastercard, Delta of via Paypal. ANDORA HOME LONDON is niet aansprakelijk voor kosten of verwerkingskosten van betalingen, indien van toepassing, die verbonden zijn aan uw gekozen betaalmethode. Uw bestelling wordt pas verwerkt nadat de autorisatie van uw creditcard is ontvangen. Nadat een bestelling is geplaatst, kunnen we niet garanderen dat wijzigingen in de bestelling kunnen worden aangebracht voordat de bestelling wordt verzonden.

Promotiecodes Van tijd tot tijd zal ANDORA HOME LONDON promotiecodes aanbieden via onze website of via e-mail. Alle promotiecodes hebben een vervaldatum en tijd en hebben een waarde van meer dan £25. ANDORA HOME LONDON behoudt zich het recht voor om promotiecodes in te trekken, het gebruik van promotiecodes te beperken en het gebruik van promotiecodes in combinatie met elkaar te beperken.

Veiligheidsbeleid De website van ANDORA HOME LONDON is beveiligd met een secure sockets layer (SSL), waardoor alle gebruikersinformatie wordt versleuteld voordat deze over internet wordt verzonden. ANDORA HOME LONDON slaat geen creditcardgegevens van klanten op op onze website of servers.

Uw Wettelijke Rechten Als consument heeft u bepaalde wettelijke voorwaarden in uw contract met ons die we niet kunnen uitsluiten of beperken (bijvoorbeeld de bepalingen van de Sale of Goods Act 1979).

Deze algemene voorwaarden tasten uw wettelijke rechten als consument niet aan. Als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten, neem dan contact op met uw lokale Trading Standards Office (www.tradingstandards.gov.uk), Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of (www.consumerdirect.gov.uk).

Defecte Producten Als de producten die u bij ons koopt defect zijn, of naar uw mening niet geschikt zijn voor het doel waarvoor u ze heeft gekocht, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen via de ‘neem contact met ons op’-sectie binnen een redelijke termijn na levering of binnen een redelijke termijn na ontdekking van de defecten die bij een eerste inspectie niet voor u zichtbaar zijn. Wij moeten binnen 48 uur op de hoogte worden gebracht van eventuele gebreken; als het artikel binnen 28 dagen defect raakt, zullen we een vervanging of terugbetaling regelen. Als u buiten de 28 dagen bent, moeten de producten aan ons worden teruggestuurd voor inspectie – daarna kunnen we een terugbetaling of vervanging verwerken.

Waar u producten heeft gekocht die geleverd worden met een garantie van de fabrikant, dient u contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen van eventuele gebreken in die producten binnen de door de fabrikant gespecificeerde garantieperiode (waarvan de details bij de producten worden geleverd).

Wij zullen de producten onderzoeken en, indien deze defect zijn, een van de volgende oplossingen bieden:

  • Wij zullen het gebrek herstellen.
  • Het defecte product (en) vervangen.
  • De prijs van het defecte product (en) terugbetalen.

Terugbetaling-/Vervangingsbeleid Als u uw wettelijke rechten zoals hierboven beschreven uitoefent, zullen wij uw vraag zo snel mogelijk afhandelen en het product omruilen of een terugbetaling regelen. Als u een onjuist, defect of beschadigd artikel heeft ontvangen, neem dan contact op met ons klantenserviceteam op cs@andorahomelondon.co.uk – we hebben foto’s van de beschadigde items nodig en zullen dan regelen dat deze items naar ons worden teruggestuurd en wij zullen u de verzendkosten vergoeden en u een vervanging sturen. Zonder de items in ons magazijn kunnen we helaas geen vervangende producten sturen. Deze items moeten binnen 48 uur na ontvangst worden gemeld.

Ongewenste Goederen: Als u om welke reden dan ook een product wilt retourneren, moeten de ontvangen producten ‘als nieuw’ zijn en niet incompleet, d.w.z. zonder ontbrekende componenten en/of accessoires. U heeft het recht om een ongewenst product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

Vertraging of Niet-Nakoming ANDORA HOME LONDON is niet aansprakelijk als we worden verhinderd of vertraagd in de uitvoering van een van onze verplichtingen jegens u door welke oorzaak dan ook die buiten onze redelijke controle ligt (bijv. een act van God, oorlog of burgerlijke onrust, een terroristische daad, industriële actie).

Beperkingen van onze Aansprakelijkheid Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u op grond van vertegenwoordiging (tenzij frauduleus), plichten volgens het gemeen recht of krachtens enige uitdrukkelijke of stilzwijgende bepaling van dit contract voor:

  • Verliezen die niet voorzienbaar zijn voor zowel u als ons wanneer dit contract wordt gesloten in verband met de levering van producten of hun gebruik door u.
  • Verliezen die niet worden veroorzaakt door een schending door ons.

Onze producten zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van goederen voor zakelijke doeleinden, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor verlies van gebruik van het artikel of enig verlies boven de kosten van het artikel in geval van een claim. Niets in dit contract beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor zaken die wij niet, volgens de wet, kunnen beperken of uitsluiten en verder betekent niets in dit contract dat onze aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze werknemers, agenten of onderaannemers is beperkt.

 

Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories